Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

 

                                  

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 2017-2019

Πρόεδρος, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου

Αντιπρόεδρος, Δρ. Ιωάννης Ηλιάδης

Γραμματέας, Χαραλαμπία Ολυμπίου

Ταμίας, Ελένη Χρίστου

Μέλος, Έλενα Ελιώτη

Μέλος, Δρ. Ελευθέριος Αντωνίου

Μέλος, Αντωνία Προδρόμου

 

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 2014-2016

Πρόεδρος, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου

Αντιπρόεδρος, Δρ. Ιωάννης Ηλιάδης

Γραμματέας, Χαραλαμπία Ολυμπίου

Ταμίας, Ελένη Χρίστου

Μέλος, Έλενα Ελιώτη

Μέλος, Γεώργιος Καμηλάρης

Μέλος, Δρ. Ελευθέριος Αντωνίου

 

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 2012-2014

Πρόεδρος, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου

Αντιπρόεδρος, Δρ. Ιωάννης Ηλιάδης

Γραμματέας, Μαρία Μιχαήλ

Ταμίας, Ελένη Χρίστου

Μέλος, Στυλιανός Περδίκης

Μέλος, Δρ Παρασκευάς Σαμάρας

Μέλος, Δρ. Ελευθέριος Αντωνίου

Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 2009-2011

Πρόεδρος, Δρ. Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου

Αντιπρόεδρος, Δρ. Ιωάννης Ηλιάδης

Γραμματέας, Δρ Παρασκευάς Σαμάρας*

Ταμίας, Δρ. Χαράλαμπος Χοτζάκογλου

Μέλος, Δρ. Ανδρέας Δημητρίου

Μέλος, Μενέλαος Χριστοδούλου

Μέλος, Δρ. Ελευθέριος Αντωνίου

* Η κα Χριστιάνα Κλαβαριώτη υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 2010 την παραίτηση της από την γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου.


 

Επικοινωνία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών/Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, Τ.Θ. 21436, 1508, Λευκωσία, Κύπρος,  Τηλέφωνο: 00 357 22432578,                Τηλυπο: 00 357 22 343439,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com , cypriotstudies@logosnet.cy.net