Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

 

 

 

   

 

 

 

Για Επικοινωνία: 

 

Contact:

Διεύθυνση:

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών ή, και,

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου

Τ.Θ. 21436, 1508, Λευκωσία, Κύπρος  

Τηλέφωνο: 00357- 22432578  

Τηλεομοιότυπο: 00357- 22343439

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com                               

Ιστοσελίδα:  www.cypriotstudies.org

 

 Address:

 Society of Cypriot Studies or

Cyprus Folk Art Museum

P.O. Box 21436, 1508 Nicosia, Cyprus.

Tel.: 00357- 22432578

Fax: 00357- 22343439

E-mail: cypriotstudies@gmail.com                  

Website: www.cypriotstudies.org