Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Εκδοσεις Εταιρειας Κυπριακων Σπουδων

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (ΕΚΣ) αποτελεί το αρχαιότερο εν ζωή κυπριακό πνευματικό ίδρυμα.

 Η ΕΚΣ έχει αγγίξει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων μέσα από μονογραφίες της, με άρθρα στο ετήσιο επιστημονικό δελτίο της  Κυπριακαί Σπουδαί,  στα πρακτικά των τεσσάρων διεθνών Κυπρολογικών συνεδρίων που είχε οργανώσει το 1969, 1982, 1996 και 2008 και με την έκδοση αυτοτελών εκδόσεων. Μέσα από τις εκδόσεις της προέβαλε όλα τα επιστημονικά πεδία που αφορούν την κυπριακή ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γλώσσα, τέχνη, εκπαίδευση και άλλα θέματα που αφορούν την Κύπρο γενικότερα.  

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δημοσίευση άρθρου σας στο περιοδικό.Ακολουθούν οι κανόνες δημοσίευσης:

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε Κ Σ

Ακολουθεί κατάλογος των εκδόσεων της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών:

 Οι Κυπριακαί Σπουδαί εκδίδονται από το 1937. Έχουν εξαντληθεί οι τόμοι: Α’ (1937), Β΄ (1938), Γ’ (1939), Δ’ (1940), ΣΤ’ (1942), Ζ’ (1943), Η’ (1944), Θ’ (1945),  ΛΒ’ (1968), ΛΓ’ (1969), ΛΔ’ (1970), ΛΕ’ (1971), ΛΣΤ’ (1972), ΜΗ’ (1984) και ΜΘ’ (1985).

Οι διπλοί τόμοι των Κυπριακών Σπουδών είναι  ΛΗ΄-ΛΘ΄ (1974-1975), ΝΒ’-ΝΓ’ (1988-1989), ΝΔ’-ΝΕ’ (1990-1991), ΝΖ’-ΝΗ’ (1993-1994), ΝΘ’-ΝΞ’ (1995-1996), ΞΒ’-ΞΓ’ (1998-1999), ΞΔ’-ΞΕ’ (2000-2001), ΞΖ’-ΞΗ’ (2003-2004), ΟΕ (2011), ΟΗ-ΟΘ (2016-2017).

 

Επιλεκτική παρουσίαση εκδόσεων:

 

 


 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ ΟΗ - ΟΘ (2016-2017)

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών κυκλοφόρησε τη νέα επετηρίδα της Κυπριακαί Σπουδαί ΟΗ΄ - ΟΘ΄ (2016-2017) η οποία αποτελεί διπλό τόμο (ISSN 1450-0299) και αποτελείται από τέσσερα τεύχη 1656 σελίδων εν συνόλω. Η Επετηρίς αυτή είναι αφιερωμένη αφενός στη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών (1936) και αφετέρου είναι στον Καθηγητή Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο ως Χαριστήριον επί τη εβδομηκονταπενταετηρίδι του και ένεκα τούτου φέρει τον τίτλο «Ζείδωρος Υετός».
Η Επετηρίς χωρίζεται σε έξι τμήματα. Στο πρώτο δημοσιεύονται σε διάφορες γλώσσες 49 επιστημονικές μελέτες, οι οποίες αναφέρονται στην ιστορία, αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης, αγιολογία, φιλολογία, επιγραφική, αρχιτεκτονική, καθώς επίσης Βιογραφικό και Εργογραφία του τιμωμένου. Στο δεύτερο τμήμα, στα Σύμμεικτα, περιλαμβάνεται μελέτη αφιερωμένη σε δύο προσωπικότητες της κυπριακής αρχαιολογίας, στο ζεύγος Ινούς και Κυριάκου Νικολάου. Στο τρίτο τμήμα δημοσιεύονται τρεις βιβλιοπαρουσιάσεις κυπριακών εκδόσεων, ενώ στο τέταρτο τμήμα παρουσιάζεται το Έκθεμα του Μηνός από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Στο πέμπτο τμήμα περιλαμβάνονται τα Πεπραγμένα, Διοικητικά, Επικήδειοι, Διαχειριστικά στοιχεία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και τα στοιχεία των συνεργατών του τόμου, ενώ στο έκτο και τελευταίο τμήμα περιλαμβάνονται έγχρωμοι Πίνακες με εικόνες των επιστημονικών μελετών, των εκδηλώσεων της Εταιρείας και της εν γένει δραστηριότητός της.
Η Επετηρίς διατίθεται στην Κύπρο από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (τηλ.: (00357) 22 432.578) και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και στην Αθήνα από το Βιβλιοπωλείο Καρδαμίτσας (Ιπποκράτους 8, τηλ.: (0030) 210 3615.156).

 

The Cyprus Studies Society has published the new Υearbook of Cypriot Studies vol. 78-79 (2016-2017), which is a double volume (ISSN 1450-0299) and consists of four issues of 1656 pages in total. This book is dedicated to the 80th anniversary since the foundation of the Society of Cypriot Studies (1936) and to Prof. Demetrios Triantaphyllopoulos on the occasion of his 75 years and bears the title "Ζείδωρος Ὑετός" (Zeidoros Hyetos).
The Yearbook is divided into six sections. In the first, 49 scientific studies are published in various languages, which refer to history, archeology, and history of art, hagiology, literature, epigraphy, architecture, as well as the Biography and publications of Prof. Triantaphyllopoulos. In the second part, in Symmeikta, there is a study devoted to two personalities of Cypriot archeology, to the couple Ino and Kyriakos Nikolaou. The third section publishes three book reviews of Cypriot publications, while the fourth part presents the Exhibit of the Month by the Folk Art Museum of the Society of Cypriot Studies.
In the fifth part are included the Activities, Administrative matters of the Society of Cypriot Studies and the details of the collaborators of the volume, while in the sixth and last part are included Tables with coloured pictures of the included scientific studies and the events of the Society and its general activity.
The Yearbook is available in Cyprus by the Cypriot Studies Society (Tel. (00357) 22 432 578) and selected bookstores and in Athens by Kardamitsas Bookstore (8 Hippokratous Street, tel. (0030) 210 3615156).


Η Ζωή μετά θάνατον. Κατάλογος Έκθεσης (Πάφος 4-31/7/2017), (επιμ. Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Ιωάννης Ανδ. Ηλιάδης), Λευκωσία 2017                                                                The Life after Death. Exhibition’s Catalogue (Pafos July 4-31, 2017) (ed. Ch. G. Chotzakoglou, Io. Α. Eliades), Lekfosia 2017, σελ. 408, 24Χ28εκ, 200 έγχρωμες φωτογραφίες, ISBN 978 9963 557 27 1.

            Πρόκειται για τον εικονογραφημένο, δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά) Κατάλογο της ομώνυμης έκθεσης στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης Πάφος2017 και Ώρχους2017 (Πάφος 4-31/7/2017 και Ώρχους 23/9-7/1/2018). Ο Κατάλογος μετά από τους Χαιρετισμούς του Προέδρου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΠΑΦΟΣ2017 Χρ. Πατσαλίδη, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β , του Δημάρχου Πάφου Φ. Φαίδωνος και των επιμελητών της (Χ. Χοτζάκογλου, Ιω. Ηλιάδης) περιλαμβάνει κείμενα 29 συγγραφέων από την Ελλάδα, Κύπρο, Δανία, Τουρκία και 30 σύγχρονων καλλιτεχνών, καθώς επίσης και σύντομα λήμματα των περίπου 150 εκθεμάτων, που παρουσιάζονται στην έκθεση. Διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες με επιμέρους τμήματα διαρθρωμένα χρονολογικά.

            Στο πρώτο τμήμα (Αρχαιότης) της πρώτης Ενότητος πέντε συγγραφείς αναφέρονται στις ταφικές και μεταθανάτιες δοξασίες της Αρχαιότητος, στις νεκροπόλεις της Νέας Πάφου (Στ. Ράπτου), στις επιτύμβιες επιγραφές της Κύπρου (Kaja Harter-Uibopuu), καθώς επίσης στα ταφικά έθιμα στη Δανία από την προϊστορική περίοδο (P. Mikkelsen) έως την περίοδο των Βίκιγκ (H. Skov, J. Jeppesen, J. Varberg). Στο δεύτερο τμήμα (Μεσαίωνας) παρατίθενται οκτώ μελέτες σχετικά με τις ταφικές πρακτικές της πρωτοβυζαντινής Κύπρου (Σολ. Ορφανός), στις νεκρικές προσωπογραφίες (Ιω. Ηλιάδης), στις εσχατολογικές αντιλήψεις και παραστάσεις (Δημ. Τριανταφυλλόπουλος) και στο Καθαρτήριο (Ελ. Προκοπίου), στις λειψανοθήκες αγίων καρών στην Κύπρο (Χρ. Χατζηχριστοδούλου), στα μεταθανάτια κληροδοτήματα των Κυπρίων στη Βενετία (Χρ. Παπαδάμου) και στις βυζαντινές επιδράσεις στη Δανία (H. Slov). Στο τρίτο τμήμα (Νεώτερη περίοδος) μέσα από τα κείμενα εννέα συγγραφέων διερευνάται η λαογραφία της Κύπρου (Κ. Πρωτοπαπά), τα ταφικά έθιμα στο Νέο Χωρίο Πάφου (Χ. Ολυμπίου), τα κυπριακά υπαίθρια προσκυνητάρια (Ελ. Αντωνίου, Λ. Χριστοφόρου),  τα ταφικά έθιμα στη Δανία (K. Markmann-Jensen), το θέατρο Σκιών και ο Κάτω Κόσμος (Ανθ. Χοτζάκογλου), εκφάνσεις της μεταβυζαντινής τέχνης σχετικά με το θάνατο (Χρ. Χατζηχριστοδούλου), οι απόψεις περί θανάτου στη Δανία του 21ου αιώνος (S. Seebach) και η πρακτική σωματικής ταφής και αποτέφρωσης στη Δανία (Α. Kjaersgaar). Στο τέταρτο τμήμα γίνεται αναφορά με ειδικές μελέτες στις ταφικές πρακτικές και τις μεταθανάτιες αντιλήψεις των Μαρωνιτών (Αρχιεπ. Μαρωνιτών Youssef Soueif, π. Ιωσήφ Ταρτάκ, Μαρία Σκορδή, Ranya Al Najjar), των Αρμενίων, των Μουσουλμάνων (Edhem Edlem) και των Εβραίων (Ραββίνος Maurice Lamm). Ακολουθεί στο πέμπτο τμήμα σειρά οκτώ κειμένων σχετικά με την έκθεση «Η ζωή των Νεκρών» στο Μουσείο Moesgaard στο Ώρχους από την A. Kirstein Hogel και τους τρεις επιμελητές της έκθεσης (T. Otto, A. Bonne-Rolsted, D. Lyngkaer-Pedersen).

            Στη δεύτερη μεγάλη ενότητα του Καταλόγου περιλαμβάνονται κατά χρονολογική σειρά τα εκθέματα χωρισμένα αντίστοιχα σε έξι ενότητες: εκθέματα της Αρχαιότητος (λήμματα: Ευστ. Ράπτου, Μ. Κουάλη, Π. Αστζιάν), Μεσαίωνας (λήμματα: Ιω. Ηλιάδης,  Μ. Κουάλη, Χρ. Χατζηχριστοδούλου), Πανάγιος Τάφος (λήμματα: Χ. Χοτζάκογλου, Χρ. Χατζηχριστοδούλου), Θρησκείες (λήμματα: Χ. Χοτζάκογλου), σχέσεις Κύπρου-Δανίας (Χ. Χοτζάκογλου) και Νεώτερη Περίοδος (Χ. Χοτζάκογλου, Ελ. Χρίστου, Χρ. Χατζηχριστοδούλου, Ανθ. Χοτζάκογλου).

            Η τρίτη ενότητα του Καταλόγου χωρίζεται σε δύο τμήματα (επιμ. κειμένων Ιω. Ηλιάδης). Στο πρώτο παρατίθενται το βιογραφικό, το σκεπτικό και τα σχετικά με τη θεματική έργα 23 σύγχρονων καλλιτεχνών, οι οποίοι μετέχουν στην έκθεση της Πάφου και στο δεύτερο τα αντίστοιχα στοιχεία επτά καλλιτεχνών, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στην έκθεση του Ώρχους.

            Σκοπός του Καταλόγου δεν είναι μόνον να αποτυπωθούν τα εντυπωσιακά εκθέματα, που αντικατοπτρίζουν τις δοξασίες, έθιμα και αντιλήψεις για το νεκρό από την Αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά και οι απόψεις για τη Ζωή μετά Θάνατον, τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Δανία ενώ παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις των Μονοθεϊστικών Θρησκειών στο  θέμα αυτό. 

Catalogue of the exhibition "The life after death" in the frame of the cultural capital of Europe Pafos2017 and Aarhus2017. A cultural approach to hte preservation of the dead's memory through art and burial customs in Cyprus and Denmark from antiquity till nowadays.

Διάθεση: Ο Κατάλογος διατίθεται από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία για την Κύπρο (τηλ. +357 22 432 578, cypriotstudies@gmail.com), από το Βιβλιοπωλείο Καρδαμίτσα (τηλ.: +30 210 36.15.156, fax: +30 210 36.31 100, info@kardamitsa.gr) για την Ελλάδα και από το Πωλητήριο του Μουσείου Moesgaard στο Ώρχους (info@moesgaardmusem.dk) για τη Δανία).

 

 


 

Κατάλογος έκθεσης "Κυθρέα, η γη των Χύτρων" 

Catalogue of the exhibition ¨Kythrea, the Land of Chytroi¨

Κυθρέα, η γη των Χύτρων. Αρχαιότητες, κειμήλια και θησαυροί (επιμ. Χ. Χοτζάκογλου, Ιω. Ηλιάδης), Λευκωσία 2016, σσ. 201.


Kythrea
, the Land of Chytroi. Antiquities, heirlooms and treasures (ed. Ch. Chotzakoglou, Io. Eliades), Lefkosia 2016, pp. 201 (in Greek)

 

 

Ο τόμος περιλαμβάνει δεκατρείς μελέτες αφιερωμένες στον πολιτισμό της τουρκοκρατούμενης σήμερα Κυθρέας, από την Αρχαιότητα έως σήμερα, εξ αφορμής της έκθεσης κειμηλίων. Ακολουθεί η παρουσίαση των εκθεμάτων χωρισμένων σε τέσσερεις ενότητες με πλούσιο έγχρωμο, φωτογραφικό υλικό: Αρχαιότητα, Μέσοι Χρόνοι, Καθημερινή ζωή και η Κυθρέα και οι δημότες της.

The volume contains thirteen papers dedicated to the culture of the today Turkish-occupied region of Kythrea from the Antiquity up to our days, on an exhibition of heirlooms written by P. Kareklas, M. Christodoulou, Chr. Papakonstantinou, Ch. Chotzakoglou, Io. Eliades, N. Chrysochou, E. Christou, An. Petsa-Savvidou, K. Protopapa, Chr. Aristeidou, Aik. Aristeidou and K. Kokkinoftas. The four following sections include illustrated photographs separated into four parts: Antiquity, Middle Ages, Everyday life and the citizens of Kythrea.

 


 

Κατάλογος Έκθεσης ΟΛΚΑΣ ΙΙ

Μέσα από χάρτες, πορτολάνους, χαρακτικά, μικρογραφίες χειρογράφων, ταχυδρομικά δελτάρια και φωτογραφίες από τον 12ο αι. έως και σήμερα, παρουσιάζονται ποικίλες όψεις 60 λιμανιών του Ευξείνου Πόντου, του Αιγαίου και της Κύπρου, που αναδεικνύουν το πλούσιο μεσαιωνικό παρελθόν των αντίστοιχων χωρών.
Τιμή πώλησης 21 ευρώ.


Σημείωση: Στην έκθεση θα διατίθεται δωρεάν και εξειδικευμένος κατάλογος για την Κύπρο.

 

Bilingual catalogue of the exhibition

ΟLKAS II
SAILING FROM AND TO BYZANTIUM. MEDIEVAL PORTS FROM EUXEINOS PONTOS TO EASTERN MEDITERRANEAN

 The catalogue is a visual journey to the enthralling world of the East. Through maps, portolans, engravings, miniatures of manuscripts, postcards and photos from the 11th c. up today, various aspects of 60 ports of Euxeinos Pontos, Aegean and Cyprus are presented highlighting the rich medieval past of the respective countries.
The exhibition is entitled: “OLKAS II”, inspired by the commercial ship of the Byzantines which for centuries carried to the seas of the East men and products, and through them, artistic values and cultural products, which influenced the character of the medieval civilization both within and outside the byzantine empire.

Price: 21 euro


Κατάλογος Έκθεσης Ζωγραφίζοντας το Θείον

Ζωγραφίζοντας το Θείον. Τάσεις και επιδράσεις στην εκκλησιαστική ζωγραφική της Κύπρου κατά τον 19ο και 20ό αιώνα και ο ρόλος του νεοελληνικού κράτους. Κατάλογος έκθεσης (εκδ. Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου) Λευκωσία 2014, σελ. 272, με περ. 215 έγχρωμες φωτογραφίες, ΙSBN 978-9963-557-23-3


Πρόκειται για κατάλογο έκθεσης με ομώνυμο τίτλο, η οποία συνδιοργανώθηκε και εκδόθηκε από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών και την Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών και φιλοξενείται στην Παλαιά Αρχιεπισκοπή της Κύπρου, όπου στεγάζεται η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία.
Η πολυτελής, εικονογραφημένη έκδοση μετά τους Χαιρετισμούς του Πρέσβεως της Ελλάδος στην Κύπρο, Βασ. Παπαϊωάννου, του Προέδρου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, δρος Χ. Χοτζάκογλου, του Γενικού Γραμματέως της Κυπριακής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, δρος Ιω. Ηλιάδη και της Προέδρου των Υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Λεβέντη Κύπρου, Έλενας Ελιώτη (σελ. 12-21) περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό δοκίμιο (Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, σελ. 24-34). Σε αυτό καταγράφεται μία σύντομη, ιστορική αναδρομή στην επίδραση του νεοελληνικού κράτους κατά την πρώτη εκατονταετία (1830-1930) στην εκκλησιαστική ζωγραφική της Κύπρου, με ιδιαίτερες αναφορές στα ιδεολογικά συμφραζόμενα.
Ακολουθούν οκτώ επιμέρους μελέτες με επιστημονική τεκμηρίωση και βιβλιογραφικό υπομνηματισμό, όπου μελετώνται η μνημειακή ζωγραφική κατά την όψιμη Τουρκοκρατία (Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, σελ. 38-49), η εκκλησιαστική ζωγραφική του 19ου αιώνος και οι προσπάθειες ανανέωσής της (Ιωάννης Α. Ηλιάδης, σελ. 50-61), το πολιτισμικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο, οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις στην εκκλησιαστική ζωγραφική Κύπρου και Ελλάδος (Νικόλαος Γραίκος, σελ. 62-83) και το θέμα των προτύπων των ζωγράφων μέσα από σχέδια, ανθίβολα και χάρτινες εικόνες (Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, σελ. 84-95). Τα δύο επόμενα κεφάλαια είναι αφιερωμένα στα μοναστικά, αγιογραφικά εργαστήρια των ιερών μονών Σταυροβουνίου, Τροοδιτίσσης και Αποστόλου Βαρνάβα (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 96-125) και Αγίου Γεωργίου στην Αγία Φύλα και στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνο (Χρ. Χατζηχριστοδούλου, σελ. 126-131). Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται η ζωγραφική των κοσμικών ζωγράφων της Κύπρου της περιόδου αυτής (Ιω. Ηλιάδης σελ. 132-143), ενώ οι μελέτες του τόμου κλείνουν με το κεφάλαιο για την τάση αναβίωσης της βυζαντινής ζωγραφικής στην Κύπρο, η οποία καθιερώθηκε στον ελλαδικό χώρο από τον Φώτιο Κόντογλου και εξαπλώθηκε και στη Μεγαλόνησο (Χ. Χοτζάκογλου, σελ. 144-153). Ακολουθούν σε Παράρτημα σχόλια σε χάρτινες εικόνες των εκδόσεων Απέργη (Χρ. Χατζηχριστοδούλου, σελ. 156-159) και έπονται τα επιστημονικά λήμματα των εκτιθέμενων εικόνων και πινάκων της έκθεσης (σελ. 160-257) και η βιβλιογραφία του τόμου (σελ. 258-268).
Πρόκειται για τον πρώτο, σχετικό κατάλογο έκθεσης εικόνων και πινάκων ζωγράφων της Κύπρου και του ελλαδικού κορμού, στην οποία συγκεντρώθηκε τόσο μεγάλος αριθμός έργων και καταγράφεται ανάγλυφα ένα σχεδόν άγνωστο κεφάλαιο της ιστορίας της τέχνης, αυτό της εξάπλωσης της δυτικότροπης ζωγραφικής στη Μεγαλόνησο και μεταγενέστερα η τάση αναβίωσης της βυζαντινής τέχνης στο νησί με σπάνιες φωτογραφίες, έγγραφα, ανθίβολα, αρχειακές μαρτυρίες και άγνωστο υλικό από μοναστήρια της Κύπρου. Μέσα από το εκτιθέμενο υλικό αποτυπώνεται ανάγλυφα η τάση της Κύπρου, να υιοθετήσει το νέο συρμό στην εκκλησιαστική ζωγραφική των Αθηνών και του Αγίου Όρους, που διαμορφώθηκε υπό την επίδραση των Ναζαρηνών ζωγράφων της Γερμανίας και της Ρωσίας αντιστοίχως, με σκοπό της σύμπλευσης της Μεγαλονήσου με το απελεύθερο ελληνικό βασίλειον εκείνον της έκφρασης αλυτρωτικών πόθων και ένταξης της Κύπρου στον ελεύθερο, εθνικό κορμό.
Ο Κατάλογος διατίθεται από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών στη Λευκωσία (τηλ. (00357) 22 432.578, φαξ: (00357) 22 343 439 cypriotstudies@gmail.com) και επιλεγμένα Βιβλιοπωλεία στην Κύπρο (Σολώνειον, ΜΑΜ, Μουφλόν) και στην Αθήνα (Βιβλιοπωλεία Θεοδώρου, Καρδαμίτσα).Painting the Divine. Trends and influences to the ecclesiastical painting of Cyprus during the 19th and 20th centuries and the role of the Greek state. Exhibition Catalogue (ed. Ch. Chotzakoglou) Lefkosia 2014 (in Greek), p. 272, with approx. 215 colored photos, ISBN: 978-9963-557-23-3.


This catalogue accompanies the namesake exhibition, which was co-organized and published by the Society of Cypriot Studies and the Cyprus Committee of Byzantine Studies and hosted in the Old Archbishopric of Cyprus, which houses the Society of Cypriot Studies in Lefkosia.
The luxurious, illustrated edition begins with the Greetings of the Ambassador of Greece to Cyprus, Vas. Papaioannou, the chairman of the Society of Cypriot Studies, Dr Ch. Chotzakoglou, the General Secretary of the Cyprus Committee for Byzantine Studies, Dr Io. Eliades and the President of A. Leventis Scholars Association (Cyprus), Mrs Elena Elioti (pp. 12-21). It follows an introductory essay (Charalampos G. Chotzakoglou, pp. 24-34), where the author undertakes a flashback to the influence of the Greek state during its first century (1830-1930) on the painting of the Church of Cyprus, with special reference to the related ideological context.
The Catalogue contains eight further studies with scientific documentation and bibliographic footnotes, where the monumental painting in the late Ottoman period (Demetrios D. Triandaphyllopoulos, pp. 38-49), the ecclesiastical painting of the 19th century and the efforts of renewal (Ioannes A. Eliades, pp. 50-61), the cultural and artistic context, the relationships and interactions of church painting in Cyprus and Greece (Nikolaos Graikos, pp. 62-83) and the issue of patterns of painters through painting-patterns and paper icons (Christodoulos Hadjichristodoulou, pp. 84-95) are presented. The next two chapters are devoted to the monastic painting-workshops of the monasteries of Stavrovouni, Trooditissa, Apostle Barnabas (Ch. Chotzakoglou, pp. 96-125) and St. George in St. Phyla and St. George Alamanos (Ch. Hadjichristodoulou, p. 126 -131). The next chapter analyzes the painting of the secular painters of this period in Cyprus (Io. Eliades pp. 132-143), while the studies of the book include a last chapter devoted to the trend of the revival of Byzantine painting in Cyprus, established in Greece by Photios Kontoglou and spread also on Cyprus (Ch Chotzakoglou, pp. 144-153). It follows in Annex a chapter on the paper-icons of the Athenian Publishing House Aperges (Ch. Hadjichristodoulou, pp. 156-159), followed by the scientific entries of the exhibited items (p. 160-257), as well as the bibliography of the volume (pp. 258 - 268).
This is the first relevant exhibition-catalogue of icons and paintings by artists of Cyprus and the Greek mainland, which concentrated so many art-works and record a nearly unknown chapter of the history of art, that of the spread of Western-style painting on the island during the 19th and 20th centuries and the later trend of the revival of Byzantine art on Cyprus with rare photographs, documents, painting-patterns, unknown testimonies and archival material from monasteries of Cyprus. Through the exposed material is demonstrated the artisan history of Cyprus and the efforts to adopt the new trend in ecclesiastical painting of Athens and Mount Athos, which was under the influence of the Nazarene painters of Germany and Russia respectively, in order to follow the newly independent kingdom of Greece and therefore to express the Cypriot desire of the incorporation to the Greek state.
The catalogue is available from the Society of Cypriot Studies in Lefosia (tel: (00357) 22 432 578, fax: (00357) 22 343 439 cypriotstudies@gmail.com) and selected bookstores in Cyprus (e.g. Soloneion, MAM, Moufflon) and Athens (e.g. Theodorou, Kardamitsas).
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΟΟΚ REVIEW
Zypern – Deutschland 800 Jahre Geschichte und Kultur, Ausstellungskatalog/Exhibitions catalogue, (ed. Ch. Chotzakoglou) Lefkosia 2012, p. 284, with more than 410 colored and B/W photos and drawings, ΙSBN 978-9963-557-22-6, Price 45 euro (available discount for bookshops)

This bilingual (Greek and German) Catalogue accompanied the namesake Exhibition, which was co-organized by the German Embassy in Cyprus and hosted by the Society of Cypriot Studies in Lefkosia, Cyprus. It presents the relations of Cyprus and Germany through archaeological exhibits, dated to since the 12th century. It was published by the Society of Cypriot Studies and the Cypriot Committee of Byzantine Studies under the financial support of the Association of the Scholarship Holders of the A.G. Leventis Foundation in Cyprus.
The sumptuous, illustrated edition is structured in individual chapters, which follow the Salutations (p. 19-47) and present the arrival and history of the Germans in Cyprus (Ch. Chotzakoglou, p. 49-78), a brief diagram of Cyprus presence in German literature (Ch. Chotzakoglou p. 79-88), the historical evolution of metallic “alm-dishes” in Europe (Ch. Chotzakoglou p. 89-130) with special subchapters devoted to the materials and ways of casting, to the production centers, typology and technique, impact on other materials, craftsmen, inscriptions, iconography, iconographical sources, depiction of the dishes in art and their various uses.
The exhibits are presented in the next section in five categories. An introductory text proceeds in each chapter, followed by entries of the exhibits with full illustration and relevant bibliography. The chapters are dedicated to the German dishes in Cyprus (Ch. Chotzakoglou, p. 131-142), the German School paintings in Cyprus (Io. Eliades, p. 203-226), the German cartographers and travelers in Cyprus (Chr. Hadjichristodoulou, p. 227-240), the German coins in Cyprus (Ch. Chotzakoglou, p. 241-247) and the German supervisory and educational tools from the Collection of the Pancyprian Gymnasium Museums (M. Fantaros, p. 249-267). These texts are followed by a selected bibliography (p. 268-273) and tables regarding the illustrated material (p. 274-284).
The Catalogue can be ordered by the Society of Cypriot Studies in Lefkosia (tel. 22 432.578, cypriotstudies@gmail.com) and by selected bookstores.


ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ 74 (2010)ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΜΟΣ ΟΔ´ (2010)

• Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, Προλογικὸ Σημείωμα.......................................................... 11
Α´ ΜΕΡΟΣ • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

1..... Hartmut Matthäus, Zur Grabstele des Abdashtar aus Kition................................. 15
2..... Charalampos P. Dokos, Charoula P. Chadjikosta, The road of pomegranate in Eastern
Mediterranean region: historical, religious and other context of pomegranate in Cyprus.............................................................................................. 31
3..... Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, Ἡ Σαλαμίνα χριστιανικὴ Μητρόπολις Κύπρου
(3ος-4ος αιώνας μ.Χ.)....................................................................................................... 39
4..... Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος (Χαρίτων) Ἰωακείμ, Οἱ γνωστοὶ ἐπίσκοποι Ἀμαθοῦντος
τῆς Κύπρου κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο.......................................................................... 57
5..... Χάρης Κουτελάκης, Οἱ Γάτες τοῦ Ἀκρωτηρίου τής Κύπρου......................................... 89
6..... Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Τὰ διαστήματα τοῦ ἐναρμόνιου γένους
σύμφωνα μὲ δύο Κυπριακὰ Θεωρητικὰ (Στυλιανοῦ Χαρμουζίου
καὶ Οἰκονόμου Χαραλάμπους) ..................................................................................... 103
7..... Κωστὴς Κοκκινόφτας, Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ ἡ Κύπρος...................... 109
8..... Ἀνδρέας Ἀθ. Ἀντωνόπουλος, Κύπριοι Εὐεργέτες καὶ Δωρητὲς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1837-1988) .......................................................................... 131
9..... Antigone Heraclidou, Making a British Atmosphere in Cyprus, 1931-1939:
The “coup d’état” on elementary education?......................................................... 147
10.... Ἀντώνης Ἀ. Μαδέλλα, «Ἀτμοπλοϊκὴ Ἑταιρεία Λεμεσοῦ» (1905-1915):
Ἵδρυση, στόχοι καὶ δομή................................................................................................. 179
11.... Xαράλαμπος Ἀλεξάνδρου, Κυπριακὸς ἀγώνας 1955-1959. Ἡ διεθνὴς πτυχή....... 211
12.... Ἀνθὴ Γ. Χοτζάκογλου, Σπύρος Μοσχογιάννης, ἕνας Αἰγυπτιώτης
ἀνδρεικελοπαίχτης στὴν Κύπρο..................................................................................... 235

B´ ΜΕΡΟΣ • ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

1..... Ἀνθὴ Γ. Χοτζάκογλου, “Φτώχεια καὶ ὀρφάνια”: ἄγνωστο χειρόγραφο ἔργο
(1946), τοῦ καραγκιοζοπαίκτη Π. Κοκωνᾶ.................................................................. 249

Γ´ ΜΕΡΟΣ • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1.Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης: «Ἡ Διήγησις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας
τῆς Θεοτόκου Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου», στὸ: Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου:
Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, Λευκωσία 2002.................................................................. 297
2..... Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος: «Γιὰ τὴν τέχνη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου»,
στὸ: Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου: Εἰκὼν ἀνεσπέρου φωτός, Λευκωσία 2002....................... 305
3..... Τζούλια Ἀστραίου-Χριστοφόρου: Αἰκ. Ἀριστείδου, Ἡ Ὑφαντουργία
τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὸν 20ὸ αἰώνα καὶ ἡ συμβολὴ
τοῦ Κώστα Χριστοδούλου, Λευκωσία 2006................................................................ 315
4..... Δημήτριος Καρακατσάνης: Ἑλ. Προκοπίου, Ὁ συνεπτυγμένος σταυροειδὴς
ἐγγεγραμμένος ναὸς στὴν Κύπρο, Λευκωσία 2007..................................................... 325
5..... Michelle Bacci: (Ἐκδ. Ioannis A. Eliades), Ἡ Κύπρος καὶ ἡ Ἰταλία τὴν ἐποχὴ Βυζαντίου.
Τὸ παράδειγμα τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης τοῦ 13ου αἰ. ποὺ συντηρήθηκε στὴ Ρώμη/Cipro e l’Italia el tempo di Bisanzio. L’Icona Grande di
San Nicola tis Stégis del XIII secolo restaurata a Roma, Νicosia 2009.............. 329
6..... Ἀνθὴ Γ. Χοτζάκογλου: Κ. Γ. Γιαγκουλλῆ, Τὸ Θέατρο Σκιῶν τῆς Κύπρου.
Τὸ Κουκλοθέατρο καὶ ἡ Ταχυδακτυλουργία μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα καὶ τὶς ἀφηγήσεις
τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τὸν Τύπο τῆς ἐποχῆς (1894-2009), Λευκωσία 2009............. 337
7..... Αἰκατερίνη Ἀριστείδου: Χρίστου Γ. Ἀριστείδου, Οἱ Ἀροδὲς ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, Λευκωσία 2010................................................................. 351
8..... Χρῆστος Κ. Βασιλόπουλος: Παρουσίαση τῶν Πρακτικῶν Α΄ Διεθνοῦς
Συνεδρίου Ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος. Ἱστορία - Θεολογία - Πολιτισμός,
Πάφος 2010..................................................................................................................... 361
9..... Νικόλαος Γραῖκος: Κ. Παπαγεωργίου, Ἀναγεννησιακὴ ἁγιογραφία στὴν Κύπρο, Λευκωσία 2010 373
10.... Νῖκος Γρ. Ζαχαρόπουλος: Χρήστου Οἰκονόμου, Ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος, Προσωπικότητα - Συγγράμματα καὶ Ἑρμηνευτικὲς Προσεγγίσεις»,
Πάφος 2010..................................................................................................................... 385

Δ´ ΜΕΡΟΣ • ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου................ 393
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Μιχάλης Γεωργίου..................................................................................... 394
ΜΑΡΤΙΟΣ: δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου................................ 396
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Μιχάλης Γεωργίου.............................................................................................. 398
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου
καὶ Μιχάλης Γεωργίου................................................................................................... 399
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου............ 400
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου.................. 401
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου καὶ Μιχάλης Γεωργίου................. 402
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Μιχάλης Γεωργίου....................................................................................... 403
Ε´ ΜΕΡΟΣ • ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ

Χρονικὰ τῆς Ἑταιρείας καὶ τοῦ Μουσείου ὑπὸ Χαραλάμπους Γ. Χοτζάκογλου............ 409
Πεπραγμένα Προέδρου τοῦ Δ.Σ. Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου.............................. 423
Λογοδοσία τοῦ Ταμίου τοῦ Δ.Σ. Χαραλάμπους Γ. Χοτζάκογλου..................................... 429
Ὅροι δημοσιεύσεως εἰς τὸ Δελτίον τῆς Ἑταιρείας Κυπριακῶν Σπουδῶν....................... 431
Πίναξ Bραχυγραφιῶν.............................................................................................................. 437
ΣΤ´ ΜΕΡΟΣ • ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Πίνακες 1-20 ........................................................................................................................... 441