Αρχική Σελίδα

  Μουσείο Λ.Τ.

     Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

   Εκδηλώσεις

     Εκδόσεις

   Επικοινωνία

 
   

Ελένη Παπαδημητρίου, Οι Κυπριακές Φορεσιές, Αθήνα 1991

 Η Ελένη Παπαδημητρίου, πρώην επιμελήτρια και Έφορος του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, παρουσιάζει μέσα από την έκδοση αυτή σπάνιες φορεσιές του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα από τη Συλλογή του Μουσείου.  Παράλληλα μας παραθέτει ένα πλούσιο πληροφοριακό και εποπτικό υλικό για την υφαντική και τη φορεσιά στην Κύπρο συμβάλλοντας σημαντικά στη μελέτη της ελληνικής ενδυματολογίας, ως μιας βασικής πτυχής του παραδοσιακού μας πολιτισμού. Το βιβλίο αποτελεί συνέκδοση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. Η έκδοση συνοδεύεται από γλωσσάριο και επιλεγμένη βιβλιογραφία.

129 σελίδες, 10 σχέδια, 38 έγχρωμες και 46 ασπρόμαυρες εικόνες
24 x 22.5εκ.
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή: 30 
 

Eleni Papadimitriou, Cypriot Costumes, Athens 1991

Eleni Papadimitriou, ex keeper and Ephor of the Cyprus Folk Art Museum, presents through this publication rare costumes of the 19th and early 20th century from the Collection of the Museum. She also offers to us a rich informative and visual material on weaving and dress in Cyprus contributing greatly to the study of Greek costumes, as an integral component of our traditional culture. The book is a co-publication of the Folk Art Museum of the Society of Cypriot Studies and the Peloponnesian Folklore Foundation. The publication is accompanied by glossary and selected bibliography.

129 pages, 10 drawings, 38 color and 46 black and white illustrations
24 x 22.5 cm
Paperback
Price: 30