Αρχική Σελίδα

  Μουσείο Λ.Τ.

     Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

   Εκδηλώσεις

     Εκδόσεις

   Επικοινωνία

 
   

Μαργαρίτα Δημητρίου Πρωτοπαπά, Ο Καραγκιόζης: Το θέατρο σκιών στην Κύπρο, Λευκωσία 2004

Η έκδοση παρουσιάζει την ιστορία του θεάτρου σκιών στην Κύπρο: πως έφτασε η τέχνη του Καραγκιόζη από την Ελλάδα στην Κύπρο και πως αναπτύχθηκε ακολούθως το θέατρο σκιών στο νησί, ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποί του, η παραγωγή φιγούρων, οι ήρωες, το ρεπερτόριο του Καραγκιόζη, η σημασία του θεάτρου σκιών στην κυπριακή κοινωνία και άλλες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες καταγράφονται στο βιβλίο της Μαργαρίτας Δημητρίου Πρωτοπαπά. Ακόμη, περιλαμβάνεται κατάλογος των φιγούρων των καραγκιοζοπαιχτών Χριστόδουλου Πάφιου και Νίκου Ιωάννου, που ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου. Η έκδοση συνοδεύεται από πλούσιο εποπτικό υλικό και βιβλιογραφία.

96 σελίδες, 173 έγχρωμες και 5 ασπρόμαυρες εικόνες
28 x 21.5εκ.
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή: 25

 

Margarita Demetriou Protopapa, Karaghiozis, Shadow theatre in Cyprus, Lefkosia 2004

This publication presents the history of the shadow theatre in Cyprus: how the art of Karaghiozis was brought to Cyprus from Greece and how the shadow theatre was grown up in the island, who were its most important performers, the puppet production, the characters, the repertoire of Karaghiozis, the importance of shadow theatre in the Cypriot society and other interesting information is given by the book of Margarita Demetriou Protopapa. A catalogue of the puppets of puppet-players Christodoulos Pafios and Nikos Ioannou belonging to the Collection of the Cyprus Folk Art Museum is included. The book is richly illustrated and accompanied by selected bibliography.

 

96 pages, 173 color and 5 black and white illustrations
28 x 21.5 cm
Paperback
Price: 25