Αρχική Σελίδα

  Μουσείο Λ.Τ.

     Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

   Εκδηλώσεις

     Εκδόσεις

   Επικοινωνία

 
   

Μαργαρίτα Δημητρίου, Θησαυροί του Εθνογραφικού Μουσείου Κύπρου, Λευκωσία 2002

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου ιδρύθηκε το 1936 από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Στεγάζεται στο Παλαιό Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο Κύπρου στη Λευκωσία και είναι το πλέον σημαντικό στο είδος του. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν χειροτεχνήματα από το 17ο μέχρι τον 20ό αιώνα, που προέρχονται απ΄ όλες τις περιοχές της Κύπρου: εκλεκτά υφαντά, κεντήματα, φορεσιές, αγγεία, ξυλόγλυπτα, μεταλλοτεχνήματα, καλαθοπλεκτική, λαϊκή ζωγραφική και εργαλεία προβιομηχανικής τεχνολογίας. Το ιστορικό του Μουσείου και της συλλογής του καθώς κι ένα αντιπροσωπευτικό μέρος των θησαυρών του περιγράφει μέσα από αυτή την πλούσια εικονογραφημένη και λεπτομερή έκδοση η αρχαιολόγος Μαργαρίτα Δημητρίου, πρώην επιμελήτρια του Μουσείου.

84 σελίδες, 110 έγχρωμες και 12 ασπρόμαυρες εικόνες
28 x 21.5εκ.
Μαλακό εξώφυλλο
Τιμή: 20

 

Margarita Demetriou, Treasures in the Cyprus Ethnographic Museum, Lefkosia 2002

The Cyprus Folk Art Museum belongs to the Society of Cypriot Studies, founded in 1936. The Museum, housed in the old Archbishopric in Lefkosia, has developed into the most important of its kind on the island. The Collection consists of fine artifacts from all over Cyprus, which date from the 17th to the early 20th century: textiles, embroideries, lace, costumes, pots, woodcarvings, metalwork, basketry, nave paintings, and tools of pre-industrial technology. The History of the Museum and its Collection, and a representative part of its treasures describes, through this richly illustrated and comprehensive catalogue, the archaeologist Margarita Demetriou, ex keeper of the Museum.

84 pages, 110 color and 12 black and white illustrations
28 x 21.5 cm
Paperback
Price: 20