Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

Δ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

IV INTERNATIONAL CYPROLOGICAL CONGRESS

Λευκωσία 29 Απριλίου-3 Μαΐου 2008 - Nicosia 29 April-3 May 2008 

   

 

   

 

   

Επικοινωνία:

 

Ιωάννης Α. Ηλιάδης

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Δ΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

 Τ.Κ. 21436, 1508 Λευκωσία Κύπρος

Τηλ.: +357 22432578

Fax: +357 22343439

Ηλ.Ταχυδρ:cypriotstudies@gmail.com