Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 


Δ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

IV INTERNATIONAL CYPROLOGICAL CONGRESS

Λευκωσία 29 Απριλίου-3 Μαΐου 2008 - Nicosia 29 April-3 May 2008


ΕΚΔΟΣΕΙΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών ανακοινώνει την έκδοση των δύο πρώτων τόμων των Πρακτικών του Δ' Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Αρχαίο τμήμα, εκδοτική επιμέλεια δρ Ανδρέας Δημητρίου) με χορηγία του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης.


Πρακτικά Δ΄Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου

Για να κατεβάσετε τους όρους δημοσιεύσεως στον υπολογιστή σας πατήστε: Όροι Δημοσιεύσεως

 

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ

Δ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Οσοι συμμετεχαν μ νακοίνωση στς εργασίες το Δ΄ Διεθνος Κυπρολογικο Συνεδρίου καλονται ν ποστείλουν τ κείμενά τους πρς δημοσίευσιν στ π κδοσιν Πρακτικ ὡς τς 15 Σεπτεμβρίου 2008, τ ργότερον.

Τ κεμενα ποστλλονται νυπογρφως πρς τν: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Υπψιν ᾿Εκδοτικς ᾿Επιτροπς, Ταχ. Θυρ. 21436, CΥ-1508 Λευκωσα, Κπρος, τηλέφωνο: (00357) 22.432.578, Τηλεομοιότυπο: (00357) 22.343.439.

Τ μγεθος τς ργασας καλν εναι ν μν περβανει κατ᾿ ντατο ριο τὶς 3.000 λξεις, συμπεριλαμβανομένων τν ποσημειώσεων. Τρες πιπρόσθετες σελίδες θ διατίθενται νά άρθρο ὡς φωτογραφικ Παράρτημα (ὡς τέσσερεις φωτογραφίες ν σελίδα). Σ ξαιρετικς περιπτσεις ποφασζει τ Διοικητικ Συμβολιο κατπιν εσηγσεως τς ᾿Εκδοτικς ᾿Επιτροπς.

᾿Εργασες στν λληνικ γλσσα συνοδεονται π σύντομη περληψη σ μα π τς μεζονες ερωπαϊκς γλσσες, ν ο ξενγλωσσες ργασες συνοδεονται π σύντομη περληψη στ λληνικ.

Η πιλογ τς μορφς τν ργασιν στν λληνικ παφεται στν συγγραφα, μ τν προϋπθεση τι κολουθε καθιερωμνες μορφς της.

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Τ πλρη κεμενα μ τς ποσελδιες σημεισεις δν θ περβανουν τς περπου 3.000 λξεις κα θ παραδδονται ποκλειστικ σ δισκτα, τν ποα θ συνοδεει κα μα κτπωση.

Ξνες λξεις, βραχυγραφες, διωματισμο τς λατινικς τς λληνικς (λ.χ. παρμβλητοι διωματισμο, τποι κυπριακς διαλκτου) κ.λ.π. τθενται μ πλγιους χαρακτρες. Πρς τος συγγραφες θ ποστλλεται π τν πιμελητ το τμου τ τελευταο τυπογραφικ δοκμιο. Ο συγγραφες θ πιβαρνεται μ τ σχετικ κστος στς περιπτσεις διορθσεων κα κ τν στρων προσθηκν, ο ποες θ περβανουν τ μα σελδα. Ο συγγραφες θ λαμβνει δωρεν 10 ντυπα κα ναν τμο το Τμήματος (᾿Αρχαίου, Μεσαιωνικο, Νεώτερου) τν Πρακτικν, στ ποο νήκει ἡ νακοίνωσή του. Τ ξοδα γι τυχν πιπλον ατομενα ντυπα βαρνουν τν συγγραφα.

Ο ργασες θ δημοσιεονται στ τονικ σστημα, στ ποο κατατθεται π τν συγγραφα.

Στς περιπτσεις ναφορς σγχρονων γεωγραφικν νομτων χρησιμοποιονται μνον ο πσημοι, ναγνωρισμνοι τποι (γι τν Κύπρο πρβλ.: M. Christodoulou, K. Konstantidis, A Complete Gazetteer of Cyprus (The Cyprus Permanent Committee for the Standardization of Geographical Names), Lefkosia 1987.

᾿Αναδημοσευση στ Πρακτικ μελτης, ἡ ποα χει δη δημοσιευθε λλο, ποκλεεται. Επομνως ο ποστλλοντες κεμενα πρς δημοσευσιν δεσμεονται ν φαρμζουν τν ρχ ατ. Τ πνευματικ δικαιματα τν δημοσιευμνων ργασιν νκουν στν Εταιρεα. Σ περπτωση ναδημοσευσης ργασας σ λλο ντυπο στν ατ μορφ παιτεται ἡ γραπτ γκριση το Διοικητικο Συμβουλου μ παρατητη προϋπθεση τν ναφορ στν πρτη κδοση

 

α) Πνακας Βραχυγραφιν:

 

Χριν μοιομορφας κθε συγγραφες καλεται ν κολουθσει τν πισυνημμνο Πνακα Βραχυγραφιν τς Εταιρεας Κυπριακν Σπουδν. Γι λλες τυχν μ ναφερμενες συντομογραφες κολουθονται ο σχοντες τποι διεθνς· τν νοποησ τους ναλαμβνει πιμελητς.

 

β) ῾Υποσημεισεις:

Ο σημεισεις εναι ποσελδιες. Ονομα κα πνυμο το συγγραφως γρφονται μ μικρ γρμματα κα σ πτση νομαστικ (γι τ λληνικ νματα).

Ο ττλος τς ατοτελος μελτης δδεται δι μικρν πλαγων γραμμτων.

Ο ττλος ρθρου περιοδικο συλλογικο ργου γρφεται ντς μικρν εσαγωγικν κα δι᾿ ρθων γραμμτων.

Ο ριθμς το τμου, βιβλου κλπ. δδεται μοιμορφα δι᾿ λληνικο, ραβικο λατινικο ριθμο, κατ τ σστημα πο κολουθεται στ συγκεκριμνη κδοση.

Ο τπος κδσεως δδεται πντοτε στ γλσσα τς μελτης. Παραλεπεται ὡς μ ναγκαος τπος κδσεως τν περιοδικν, ν ναφρεται παραιττως ριθμς το τμου ( τεχους) κα ἡ χρονολογα του. Πηγς κα παραθματα πο τυχν παρατθενται στς δημοσιευμενες μελτες, θ γρφονται στ πρωττυπο (πολυτονικ μονοτονικ) κα ντς εσαγωγικν· ο πηγς παρατθενται σ πλγια κα τ παραθματα σ ρθια γρμματα.

Πρ το τους κδοσης θ ναγρφεται σ κθτη κα ριθμς τς κδοσης στν ποα παραπμπει συγγραφες, καθς πσης κα τ νματα τυχν μεταφραστν κα πιμελητν· π.χ. Ch. Delvoye, Βυζαντιν τχνη (πιμ. Δημ. Τριανταφυλλπουλος, μτφρ. Μ. Παπαδκη), ᾿Αθνα ³1994, 56.

Παραπομπς σ προμνημονευθεσες μελτες γνονται μ μνεα το συγγραφως, τς πρτες λξεις τς μελτης κα σ παρνθεση τν ριθμ ποσημεωσης, που γνεται ἡ πρτη μνεα.

 

γ) Παρατθενται κατωτρω παραδεγματα παραπομπν σ μελτες:

 Peter van Deun, Sancti Barnabae laudatio auctore Alexandro monacho et sanctorum Bartholomei et Barnabae vita e menologio imperiali deprompta [CCSC 26], Turnhout 1993.

 Γ. Σωτηρου, "Ο νας τοῦ ᾿Αποστλου Βαρνβα παρτν Σαλαμνα τς Κπρου", ΚΣ Α (1937) 175-187.

 Ε. Χρυσς, "Τβυζαντινπρσωπο τς Κπρου", στ: Κπρος, Τ πολιτιστικ της πρσωπο διμσου τν αἰώνων, ΠρακτικΣυμποσου (Λευκωσα, 19-21 ᾿Απριλου 2001), (πιμ. ᾿Ιω. Θεοχαρδης) Λευκωσα 2003, 142-150.

 Δ. Πλλας, λμμα: "Ψηφιδωτ" ΘΗΕ ΙΒ, στ. 1071-1240.

 

 Υποσημεισεις - παραδείγματα:

 Υποσ. 5: C. P. Kyrris, History of Cyprus with an introduction to the Geography of Cyprus, Lefkosia 1985, 176-180.

Υποσ. 32: Kyrris, History (υποσ. 5), 314-318.

 

δ) Πνακες, φωτογραφες, σχδια:

Στὰ Πρακτικὰ θ διατεθοῦν εως τρες (3) σελίδες γιπερ. δώδεκα (12) συνοδευτικς φωτογραφεςσπρμαυρες κα/ ἢ ἔγχρωμες, καθς κασχδια, φ᾿ ὅσονχουνξασφαλισθεκα κατοχυρωθεῖ ἐκ τν προτρωνπτν συγγραφα τπερπνευματικςδιοκτησαςπορροντα δικαιματα καὶ ὑποχρεσεις. Συνοδεονται πρς δημοσευσιν μσυνεχῆ ἀρθμηση καπλρη βιβλιογραφικὴ ἀναφορκαμνεα προελεσεως. Υποβλλονταιπσης οἱ ὑπτιτλοι τν φωτογραφιν κατν σχεδων μὲ ἀντστοιχηρθμηση. ᾿Επσης χωριστὴ ἀρθμηση δνεται στσχδια κασυνοδεονταιπτοςπτιτλους.

 

  ΠΙΝΑΞ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ

 

ΑΑ       Archäologischer Anzeiger

ΑΑΑ    ᾿Αρχαιολογικὰ ᾿Ανλεκταξ ᾿Αθηνν

ΑΑSS  Acta Sanctorum

ΑΒΜΕ ᾿Αρχεον τν Βυζαντινν Μνημεων τςΕλλδος

ΑΔ       ᾿Αρχαιολογικν Δελτον

ΑΕ       ᾿Αρχαιολογικ ᾿Εφημερς

ΑΕΜ   ᾿Αρχεον Εβοϊκν Μελετν

ΑΕΜΘ            ᾿Αρχαιολογικ Εργο στ Μακεδονα κα Θρκη

ΑJΑ     American Journal of Archaeology

ΑnatStud        Anatolian Studies

ΑnΒoll Analecta Bollandiana

ΑπΒ     ᾿Απστολος Βαρνβας

ΑrtΒ    Art Bulletin

ΒCΗ    Βulletin de Correspondance Héllènique

ΒΔ       Βυζαντινς Δμος

ΒΕΠΕΣ           ΒιβλιοθκηΕλλνων Πατρων καὶ ᾿Εκκλησιαστικν Συγγραφων

ΒF        Byzantinische Forschungen

ΒΗG    Βibliotheca Hagiographica Graeca, (κδ. F. Halkin), Brussels ³1957, τ. Ι.-ΙΙΙ.

ΒΗG Αuct       Auctarium Bibliotecae Hagiographicae Graecae, (κδ. F. Halkin),

Brussels 1969.        

ΒΗG Νov Auct           Νovum Auctarium Bibliotecae Hagiographicae Graecae, (κδ. F.

 Halkin), Brussels 1984.

ΒΗL    Βibliotheca Hagiographica Latina, (κδ. Socii Bollandiani), Brussels 1898-

            1901, ²1949, τμοι Ι.-ΙΙ.

ΒΜGS Byzantine and Modern Greek Studies

ΒΝJ      Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher

ΒollA   Βolletino d’Arte

ΒSΑ     Annual of the British School in Athens

Βsl       Byzantinoslavica

ΒSt      Byzantine Studies

Βyz      Βyzantion

ΒΖ       Βyzantinische Zeitschrift

CΑ       Cahiers Archéologiques

CCSΑ  Corpus Christianorum Series Apocryphorum

CCSG  Corpus Christianorum Series Graeca

CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae         

CΗ      Cahiers Historiques   

CorsiRav Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina

CPG    Clavis Patrum Graecorum

CSCΟ Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium

CSΗΒ  Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae

DACL Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie

ΔΧΑΕ Δελτον Χριστιανικς ᾿ΑρχαιολογικςΕταιρεας

ΔΙΕΕ   ΔελτονΙστορικς καὶ ᾿ΕθνολογικςΕταιρεαςΕλλδος

DΝΡ    Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike

DΟΡ   Dumbarton Oaks Papers

Δωδ     Δωδνη

ΔωδΧρον        Δωδεκανησιακ Χρονικ

ΕΑ       ᾿Εκκλησιαστικ ᾿Αλθεια

ΕΕΒΣ  ᾿Επετηρς Εταιρεας Βυζαντινν Σπουδν

ΕΕΚΕΙΣ          ᾿Επιστημονικ ᾿Επετηρς Κυπριακς Εταιρεας Ιστορικν Σπουδν

ΕΕΘΣ ᾿Επιστημονικ ᾿Επετηρς Θεολογικς Σχολς

ΕΕΤΑΚ           ᾿Επιστημονικ ᾿Επετηρς Τμματος ᾿Αρχαιοττων Κπρου

ΕΕΦΣ ᾿Επιστημονικ ᾿Επετηρς Φιλοσοφικς Σχολς

ΕΚΕΕ  ᾿Επετηρς Κντρου ᾿Επιστημονικν ᾿Ερευνν

ΕΚΜΙΜΚ        ᾿Επετηρδα Κντρου Μελετν Ιερς Μονς Κκκου

ΕΜΜΕ            Ερετριον Μεσαιωνικν Μνημεων τς Ελλδος

ÉΟ      Échos dOrient

ΕΦ      ᾿Εκκλησιαστικς Φρος

ΗΧ      ᾿Ηπειρωτικ Χρονικ

ΙstΜ    Istanbuler Mitteilungen

JbAC   Jahrbuch für Antike und Christentum

JHS      Journal of Hellenic Studies

Β      Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik

JRS      Journal of Roman Studies

ΚΑ       Κυπριακὴ ᾿Αρχαιολογα

ΚΧ       Κρητικ Χρονικ

ΚΣ       Κυπριακα Σπουδα

ΚυΧ    Κυπριακ Χρονικ

LCI      Lexikon der christlichen Ikonographie

ΛΣ       Λακωνικ Σπουδα

LThK   Lexikon für Theologie und Kirche

ΜΕΕ   Μεγλη Ελληνικ ᾿Εγκυκλοπαιδεα

ΜΚΕ   Μεγλη Κυπριακ ᾿Εγκυκλοπαιδεα

ΜΜ     Acta et Diplomata Graeca Meddi Aevi Sacra et Profana, (κδ. Fr. Miklosich – J.

Müller), Vienna 1800-1890, τμοι 1-6.

ΝΕ       ΝοςΕλληνομνμων

OC      Oriens Christianus

ΟCA   Orientalia Cristiana Analecta

ΟCΡ    Orientalia Cristiana Periodica

ΟDΒ    Τhe Oxford Dictionary of Byzantium

ΡG       Patrologia cursus completus, Series graeca, (κδ. J. P. Migne)

ΡL       Patrologia cursus completus, Series latina, (κδ. J. P. Migne)

ΡLΡ     Prosopographisches Lexikon der Paläologenzeit

QDΑΡ Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine

RAC    Reallexikon für Antike und Christentum

RACr  Rivista di archeologia Cristiana

RbΚ     Reallexikon zur byzantinischen Kunst

RE       Real Enzyklopädie

Β     Revue des Études Byzantines

RÉG    Revue des Études Greques

RΝ      Revue Numismatique

RQ      Römische Quartalschrift

RSΒΝ  Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici

SC       Sources Chrétiennes

SΗ       Subsidia Hagiographica

ΘΗΕ   Θρησκευτικ καὶ ᾿Ηθικὴ ᾿Εγκυκλοπαιδεα

ΤΜ      Travaux et Mémoires

VV       Vizantinskij Vremennik

ΖLU    Zbornic za Likovne Utemnosti

ΖRVI   Zbornic Radova Visantoloskog Instituta

 

 


Τόμος Περιλήψεων

Επειδή πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα έχει εκδοθεί Τόμος Περιλήψεων - Abstracts οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, παρακαλείσθε, όπως αποστείλετε έως τις 10 Ιανουαρίου 2008 περίληψη της ανακοίνωσής σας στη γλώσσα, στην οποία θα την παρουσιάσετε. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να περιληφθεί στον τόμο η σύντομη περίληψη που μάς έχετε ήδη αποστείλει μαζί με την αίτηση συμμετοχής σας, παρακαλούμε όπως μας το δηλώσετε ρητώς, καθώς επίσης να την αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή, αν την έχετε υποβάλει χειρογράφως.

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποστείλουν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε ταχυδρομικώς σε ψηφιακό δίσκο (CD) ) το ανώτερον δύο (2) δακτυλογραφημένες σελίδες, στις οποίες δεν θα περιλαμβάνονται υποσημειώσεις ή φωτογραφίες (μπορούν να περιλαμβάνονται μικρά γραμμικά σχέδια). Στις περιλήψεις θα προηγείται το όνομα του συγγραφέως και ο τίτλος της ανακοίνωσης με έντονα, μαυρισμένα γράμματα. Η δακτυλογράφηση θα γίνει σε πρόγραμμα Microsoft Word, σε διάστημα 1,5 στιγμών, σελίδος τριάντα (30) στίχων και σε γραμματοσειρές Times New Roman (Ελληνικά), Times (Λατινικά). Αν χρησιμοποιηθεί Η/Υ Macintosh παρακαλείσθε, όπως επισυνάπτετε και τη χρησιμοποιηθείσα γραμματοσειρά. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποσταλεί εγκαίρως η περίληψη της ανακοίνωσης ή δεν δηλωθεί ρητώς η δημοσίευση της ήδη αποσταλείσας, δεν θα δημοσιευθεί στον Τόμο των Περιλήψεων.

Επειδή στο τέλος του Τόμου των Περιλήψεων θα περιληφθεί κατάσταση των Συνέδρων με τις διευθύνσεις τους, παρακαλείσθε να μας σημειώσετε επίσης ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Εκδόσεις κυπρολογικού περιεχομένου

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει ΄Εκθεση Βιβλίου με εκδόσεις κυπρολογικού περιεχομένου. Ως εκ τούτου σάς ενημερώνουμε για τη δυνατότητα να λάβετε μέρος σε αυτήν με εκδόσεις προσωπικές ή των Ιδρυμάτων που εκπροσωπείτε, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην Κύπρο. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να προβούμε στις απαραίτητες διευθετήσεις.

 

Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών/Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, Τ.Θ. 21436, 1508, Λευκωσία, Κύπρος, 

Τηλέφωνο: 00 357 22432578,  Τηλυπο: 00 357 22 343439,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com