Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

 

 

ΎΜΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Ύμνος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών γράφτηκε από τον Κύπρο Χρυσάνθη και μελοποιήθηκε από τον Θεόδουλο Καλλίνικο με την ευκαιρία των εορτασμών των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας  Κυπριακών Σπουδών. Δημοσιεύθηκε στον πεντηκοστό τόμο (1986) των Κυπριακών Σπουδών (εκδ. Λευκωσία 1987).

Πιο κάτω παρατίθεται το ποίημα και η παρτιτούρα του γραμμένη σε βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική.

 

   

 

 ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ποίηση: Κύπρου Χρυσάνθη

Μουσική: Θεόδουλου Καλλίνικου

Της Κύπρου ερευνητές και των γραμμάτων

της τέχνης και της γλώσσας, συντηρούμε

  το ελληνικό μας φως και πάντα ζούμε

στη μέριμνα των εθνικών πραγμάτων.

..................................

Την επιστήμη υπηρετούμε μόνο.

Σκοπός μας και φροντίδα μας η αλήθεια.

Την υποχρέωση νιώθουμε στα στήθια

και το καθήκον σαν της δάφνης κλώνο.

 

 

 

Επικοινωνία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών/Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, Τ.Θ. 21436, 1508, Λευκωσία, Κύπρος,  Τηλέφωνο: 00 357 22432578,                Τηλυπο: 00 357 22 343439,  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com , cypriotstudies@logosnet.cy.net