Αρχική σελίδα

 

 Εταιρεία

 

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 

 Εκδηλώσεις

 

 Συνέδρια

 

 Εκδόσεις


 Χορηγοί


 

 Συνδέσεις

 

 Τοποθεσία


 Ώρες Λειτουργίας

 

 Επικοινωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορηγοί: 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Υποστηρικτές:

  Ι.Α.Κ.

  Κ.Ο.Τ.

 

Χορηγοί Προβολής:

 

 Γίνε κι εσύ χορηγός

 

     


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ Η΄ΕΙΔΟΣ

1. Ανάδοχοι συντηρήσεων εκθεμάτων μουσείου & του κτηρίου
2. Χορηγοί Εκδηλώσεων
3. Χορηγοί Εκδόσεων
4. Χορηγοί εκπαιδευτικών προγραμμάτων
5. Τεχνικός Εξοπλισμός
6. Βιβλιοθήκη
7. "Υιοθεσία" συλλογών
8. Κληροδοτήματα κτηρίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων

 


1 Ανάδοχοι συντηρήσεων εκθεμάτων μουσείου & του κτηρίου
α. Αναλαμβάνουν το ποσό που απαιτείται για την συντήρηση ενός ή και περισσοτέρων εκθεμάτων του Μουσείου. Σημ. Τα εκθέματα κατά την πλειοψηφία τους προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές, καθώς έχουν συλλεχθεί πρό του 1936
β. Αναλαμβάνουν τη χορηγία των υπηρεσιών ή και των υλικών συντήρησης του μεσαιωνικού κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το μουσείο και του παλαιού αρχιεπισκοπικού μεγάρου, στο οποίο στεγάζεται η Εταιρεία
γ. Συντήρηση Χειρογράφων
δ. Εξοπλισμός των νέων δωματίων φύλαξης με σύστημα εξαερισμού και αφύγρανσης, ειδικές προθήκες φύλαξης σπάνιων κειμηλίων
ε. Επανασχεδιασμός και δημιουργία σύγχρονου πωλητηρίου


2 Χορηγοί Εκδηλώσεων
Αναλαμβάνουν τα έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας εκδήλωσης (διάλεξη, συνέδριο, ημερίδες, προβολές ντοκυμανταίρ, εκθέσεις, φεστιβάλ )
α Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων, αφισών, πανελ, κλπ
β Υπηρεσίες (γραμματειακές, τεχνική υποστήριξη)
γ Αγορά ή ενοικίαση τεχνολογικής υποδομής (μικροφωνική, προβολείς, projector, τηλεόραση)
δ Έξοδα μικρής δεξίωσης, διαλειμμάτων ημερίδας κλπ
ε Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
στ Έξοδα εκτύπωσης καταλόγου εκθέσεων
ζ Σε περίπτωση εκθέσεων (υλικά υποδομής δωματίων έκθεσης)


        Ε΄Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο (Προγραμματίζεται για το 2017 στα πλαίσια
        Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ΠΑΦΟΣ 2017)
        Διεξάγεται περίπου κάθε δεκαετία((Α΄ 1969, Β΄ 1982, Γ΄ 1996, Δ' 2008) ),
        συμμετέχουν διεθνούς κύρους ερευνητές για την Κύπρο από όλο τον κόσμο και τίθεται
        υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
        Θα εκδοθούν τα πρακτικά σε τρία τμήματα Αρχαίο, Μεσαιωνικό και Νεότερο

        Ετήσιες εκδηλώσεις- φεστιβάλ
        Διεθνής Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου )
        Διεθνής Ημέρα Τουρισμού (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)
        Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς (Οκτώβριος
)

3 Χορηγοί Εκδόσεων
α Κυπριακαί Σπουδαί. Ετήσιο επιστημονικό δελτίον των Κυπριακών Σπουδων. Εκδίδεται από το 1937 κάθε χρόνο και περιλαμβάνει επιστημονικές μελέτες που αφορούν την Κύπρο. Διατίθεται σε βιβλιοθήκες και στο εξωτερικό
β Καταλόγοι Εκθέσεων. Η Εταιρεία και το Μουσείο οργανώνουν 3-4 Εκθέσεις ετησίως οι οποίες είναι πρωτότυπες σε περιεχόμενο,
γ Πρακτικά Κυπρολογικού Συνεδρίου (Εκκρεμεί η έκδοση του Μεσαιωνικού Τμήματος του Δ΄Κυπρολογικού Συνεδρίου)
δ Ημερολόγια με τις συλλογές του μουσείου
ε Εκδόσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων
στ Άλλες εξειδικευμένες εκδόσεις (π.χ Κυπριακά Παραμύθια Νέαρχου Κληρίδη)

4 Χορηγοί εκπαιδευτικών προγραμμάτων
α Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ο γάμος μέσα από τα μάτια του Κάσιαλου
Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων, αφισών, πανελ, φυλλαδίων ενημερωτικών κλπ
Υλικά εκπαιδευτικού προγράμματος
Εξοπλισμός με φορεσιές παραδοσιακές
Υπηρεσίες εκπαιδευτών

β Εξειδικευμένα εργαστήρια συντήρησης μουσειακών εκθεμάτων. Απευθύνονται σε ενήλικες. Στόχο έχουν την εξασφάλιση των υλικών συντήρησης και των μισθών των εκθεμάτων του μουσείου
Υλικά εργαστηρίων
Μισθοί συντηρητών κι άλλες υπηρεσίες
Τεχνικός εξοπλισμός ( προβολέας, οθόνη προβολής, μικροφωνική)


5 Τεχνικός Εξοπλισμός (μπορούν να δοθούν και σε είδος)

1 Φωτισμός των εκθέσεων (Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με χρήση led)
2 Συστήματα αφύγρανσης και κλιματισμού δωματίων μουσείου
3 Τέσσερα tablet για την ειδική ηλεκτρονική ξενάγηση με το πρόγραμμα museumguides
4 Μετατροπέας vhs κασέττες σε dvd. Στόχος η ψηφιοποιήση του παλαιού αρχείου του Μουσείου
5 Έγχρωμος σαρωτής για τη ψηφιοποίηση του παλαιού αρχείου της Εταιρείας
6 Υπολογιστής με μεγάλη χωρητικότητα
7 Σέρβερ ή ΝΑΣ
8 Μικροφωνική
9 Προβολέας και κινητή οθόνη προβολής
10 Δύο μικρές τηλεοράσεις με δυνατότητα λήψης usb ή dvd
11 Λογιστικό σύστημα καταχώρησης προϊόντων


6 Βιβλιοθήκη (υιοθεσία μέρους συλλογών ή και ολόκληρης)
Η Εταιρεία διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη. Προγραμματίζεται η πλήρης καταχώρησή τους στο δίκτυο βιβλιοθηκών Κύπρου
α Δωρητές ολόκληρης συλλογής βιβλίων
β Δωρητές μεμονωμένων εκδόσεων
γ Εξεύρεση νέου κτηρίου
δ Υλικοτεχνικός εξοπλισμός βιβλιοθήκης
ε Υπηρεσίες καταλογογράφησης


7 "Υιοθεσία" συλλογών (π.χ. νομισματική, αρχαιοτήτων, γραμματοσήμων, παλαιτύπων, χειρογράφων)

Η Εταιρεία διαθέτει σημαντικές συλλογές. Κάθε χρόνο προστίθενται νέες σημαντικές συλλογές, οι οποίες προς το παρόν εκτίθενται σε περιστασιακές εκθέσεις. Η υιοθεσία μιας τέτοιας συλλογής εξυπηρετεί στην φροντίδα, στη συντήρηση, στην έκθεση και επίβλεψή της


8 Κληροδοτήματα κτηρίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόμοι ή δεν επιθυμούν να τα κληροδοτήσουν σε αυτούς μπορούν να ορίσουν κληρονόμο την Εταιρεία ή το μουσείο

9. Άλλα μέσα που θα προταθούν

 

 Η Εταιρεία προτίθεται να προβάλει τους χορηγούς
1. στο Ετήσιο επιστημονικό δελτίο Κυπριακαί Σπουδαί (1937 κ.ε.) που διατίθεται σε όλες τις έγκριτες βιβλιοθήκες
2. Με δελτία τύπου
3. Στο έντυπο υλικό μιας εκδήλωσης ή έκδοσης (κατάλογος έκθεσης, αφίσες, ενημερωτικά έντυπα, προσκλήσεις κλπ )
4. Στην ίδια την εκδήλωση, παρόντων των ΜΜΕ
5. Σε διαφημίσεις (ραδιόφωνο και τηλεόραση, πανό κλπ)
6. Στην ετήσια γενική συνέλευσή της
7. Με πλακέτα-πινακίδα στο χώρο έκθεσης
8. Στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(www.cypriotstudies.org
http://cypriotstudies.blogspot.com/
http://www.facebook.com/cyprusfolk.artmuseum
https://www.facebook.com/CypriotStudies?ref=hl
https://twitter.com/CypriotStudies
https://plus.google.com/104772855057008521993/posts)ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
http://cypriotstudies.org/Ekdiloseis.html
 

 

Επικοινωνία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών/Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, Τ.Θ. 21436, 1508, Λευκωσία, Κύπρος,

 Τηλέφωνο: 00 357 22432578,   Τηλ/τυπο: 00 357 22 343439, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cypriotstudies@gmail.com , cypriotstudies@logosnet.cy.net

 

http://www.facebook.com/cyprusfolk.artmuseum    http://cypriotstudies.blogspot.com/p/events.html