Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορηγοί:

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Ι.Α.Κ.

  Κ.Ο.Τ.

Χορηγοί Προβολής:

 Γίνε κι εσύ χορηγός

 
   

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

Χορηγός μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ιδιώτης, εταιρεία, οργανισμός  ή μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό. Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα και οποιαδήποτε έμμεσα ή άμεσα έσοδα διατίθενται για τη βελτίωση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, τη διοργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων και για άλλες μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συνεισφέρουν για την καλύτερη διοργάνωση του Δ΄ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, ένα θεσμό πολυέξοδο, αλλά με ευρεία αποδοχή στο επιστημονικό κοινό και διεθνή αναγνώριση (βλ. σύνδεσμο Συνέδρια).


ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Χορηγός Προβολής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ιδιώτης ή μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Οι Χορηγοί Προβολής συμβάλουν στη διάδοση της δράσης και της προσφοράς της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Μπορεί να είναι δικτυακοί τόποι, blogg, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί.

Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα και οποιαδήποτε έμμεσα ή άμεσα έσοδα διατίθενται για τη βελτίωση του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Κύπρου, τη διοργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων, συνεδρίων και για άλλες μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

Τι καλείται να κάνει ένας Χορηγός Προβολής;

Δικτυακοί τόποι και Bloggs: Προτείνουμε οι δικτυακοί τόποι και τα Blogg που επιθυμούν να λειτουργήσουν ως Χορηγοί Προβολής, να τοποθετήσουν στην αρχική τους σελίδα εικονίδιο με το λογότυπο της Ε.ΚΣ. και σύνδεση στη διεύθυνση www.cypriotstudies.org.

Εφημερίδες και Περιοδικά: Προτείνουμε οι εφημερίδες και τα περιοδικά, αφού παρουσιάσουν εκτενώς την Ε.ΚΣ., τη δράση της και το πως μπορεί κάποιος να γίνει μέλος στην Ε.ΚΣ., να τοποθετήσουν μόνιμα εικονίδιο με το λογότυπο της Ε.Κ.Σ. και τη σχετική διεύθυνση www.cypriotstudies.org.

Ραδιοφωνικοί σταθμοί: Προτείνουμε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί να κάνουν αναφορά στην Ε.ΚΣ. και τις εκδηλώσεις της, όπου το επιτρέπει το πρόγραμμά τους Πολύ χρήσιμα είναι μηνύματα που θα ακούγονται περιοδικώς με προτροπή για επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου και συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ε.Κ.Σ..

Τηλεοπτικοί σταθμοί: Προτείνουμε οι τηλεοπτικοί σταθμοί να παρουσιάσουν την Ε.ΚΣ. σε σχετικές εκπομπές πολιτιστικού ενδιαφέροντος, την δράση της και το πως μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της. Κατόπιν, όπου και όπως εξυπηρετεί το πρόγραμμα να εμφανίζονται spot με τις εκδηλώσεις της Ε.ΚΣ. και αν είναι δυνατόν να παρέχεται τηλεοπτική κάλυψη εκδηλώσεων και συνεδρίων της Ε.Κ.Σ.


Λογότυπο Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

  www.cypriotstudies.org.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cypriotstudies@logonet.cy.net