Αρχική σελίδα        

 Εταιρεία

 Μουσείο Λ.Τ.Κ.

 Συνέδρια

 Τοποθεσία

 Ώρες Λειτουργίας

 Εκδηλώσεις

 Εκδόσεις

 Επικοινωνία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορηγοί:

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  Ι.Α.Κ.

  Κ.Ο.Τ.

Χορηγοί Προβολής:

 Γίνε κι εσύ χορηγός

 

 
   
 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ


Εγγραφή: 5. Ετήσια συνδρομή:  20.

Μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της Εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.cypriotstudies.org/katastatiko.html

Κάθε μέλος δικαιούται με την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής τον τόμο των Κυπριακών Σπουδών που εκδίδεται κάθε έτος από το έτος που έχει εγγραφεί και έπειτα. 

      Επιπλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26ης Μαρτίου 2008 τα μέλη μας δικαιούνται 30% έκπτωση στις εκδόσεις της Εταιρείας.

    Παρακαλώ συμπληρώστε το Δελτίον Εγγραφής και αποστείλετε  το είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 00357-22343439 είτε στο ηλεκτρονικό      ταχυδρομείο cypriotstudies@logosnet.cy.net. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία στο τηλ. 00357-22 432578 ή να αποστείλετε την αίτησή σας στη ταχυδρομική διεύθυνση:  Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, Τ.Θ. 21436, 1508 Λευκωσία.

 

 
 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ MEMBERSHIP FORM

 

Όνομα/Name: ..............................................................................................................................................................................

Διεύθυνση/Address:........................................................................................................................................................................

Τηλ/Tel.Number:................................Τηλ/τυπο/Fax:...................................................... Ηλ. Ταχ/Email.:.................................

 

Επάγγελμα/Work Position:

.............................................................................................................................................................................................................

Ακαδημαϊκός Τίτλος/Academic Title:

............................................................................................................................................................................................................ 

Παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Εσωκλείστως διαβιβάζω το ποσόν των είκοσι πέντε ευρώ ( 25) για δικαίωμα εγγραφής (5) και ετήσια συνδρομή (20).

I wish to become a member of the Society of Cypriot Studies. Herewith I enclose the amount of twenty five euro (25) for registration (5) and annual subscription (20).

 

Υπογραφή/Signature                                                                                                                                                                                                                                                        Εισηγητές/Recommenders

                                                                      1 .....................................

                                                                                                           2 ......................................